Dovolj vitamina C bi lahko pomagalo zaustaviti levkemijo

Članek, objavljen 21. avgusta 2017 v Nature, opisuje raziskave, ki se izvajajo na Otroškem raziskovalnem inštitutu Southwestern Medical Research Centre (Southwestern Children's Research Institute, Southwestern Medical Center, ZDA), v katerih so ugotovili, da hematopoetske (krvotvorne) matične celice potrebujejo in privzemajo visoko koncentracijo vitamina C, ki ureja njihovo delovanje in zavira razvoj levkemije.

"Matične celice uporabljajo askorbat za uravnavanje mnogih kemičnih modifikacij na DNA, ki so del epigenoma," je pojasnil vodilni avtor Michalis Agathocleous. "Epigenom je sklop mehanizmov znotraj celice, ki uravnava, kateri geni se vklopijo in izklopijo."

Avtorji so ugotovili, da vitamin C uravnava funkcijo hematopoetskih matičnih celic deloma prek mehanizmov, ki vključujejo encim Tet2, ki je, kadar je mutiran, inaktiviran že zgodaj v razvoju levkemije. "Ena najpogostejših mutacij pri bolnikih s klonalno hematopoezo je izguba ene kopije Tet2". Rezultati kažejo na to, da morajo biti bolniki s klonalno hematopoezo in mutacijo Tet2 še posebej previdni, da zaužijejo 100 % dnevne količine vitamina C. Ker imajo ti bolniki le eno dobro kopijo Tet2, morajo maksimirati preostalo Tet2-tumorsko supresorsko aktivnost, da se zaščitijo pred rakom. "

"Dolgo časa smo vedeli, da imajo ljudje z nižjimi vrednostmi askorbata (vitamina C) večje tveganje za raka, vendar nismo v celoti razumeli, zakaj."Rezultati novih študij dajejo del razlage, vsaj za krvotvorni sistem. "