Vpliv NAD+ na celično staranje

NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid) se nahaja v vseh živih celicah in je bistven za življenje. Celicam omogoča pretvorbo hrane, ki jo jemo, v energijo, ki jo potrebujemo.

NAD+ je tudi komunikacijska molekula med celičnim jedrom in mitohondriji, ki so »tovarne« za proizvodnjo energije v celici. Če so ravni NAD+ nizke, lahko pride do motenj komunikacije in motenj delovanja mitohondrijev. Ko se to zgodi, pride do različnih okvar.

S staranjem raven NAD+ v našem telesu upada. Do 50. leta starosti lahko ima povprečna oseba le polovico NAD+, ki jo je imela v mladosti. Do 80. leta se raven NAD+ zmanjša na samo 1 -10 % ravni, izražene v mladosti. NAD+ v telesu zmanjšuje tudi življenjski slog; nezdravo prehranjevanje in premalo gibanja.

 

 Koristi NAD+ proti staranju izhajajo iz 8-ih različnih, a med seboj povezanih celičnih funkcij:

1) NAD+ lahko pripomore k daljšim telomeram

NAD+ je potreben za delovanje beljakovin sirtuinov, ki prispevajo k dolgoživosti - in še posebej za vzdrževanje dolžine telomer - odsekov ponavljajočih se DNA na koncih kromosomov. Telomere se vztrajno skrajšujejo vsakič, ko se celica deli. Ko telomere dosežejo kritično kratko dolžino, se obnova celic ustavi, kar vodi do pospešenega staranja ali smrti celice.

2) NAD+ spodbuja popravljanje napak v DNA

Nakopičene napake v DNA prispevajo k staranju, oslabljenemu imunskemu sistemu in boleznim, kot je rak. Ko je DNA poškodovana, se aktivira encim PARP-1, ki popravlja DNA, za kar porabi ogromne količine NAD+. Ker NAD+ upade, je sposobnost PARP-1 za popravilo DNK znatno ovirana.

3) NAD+ modulira signalizacijo imunskih celic

Slabljenje imunskega sistema je tesno povezano z mitohondrijsko funkcijo in energetskim ravnovesjem, ki sta odvisna od NAD+. Ta uravnava imunske in vnetne poti, vključno s citokinom TNF-α, kritično signalno molekulo.

4) NAD+ spodbuja encime, ki porabijo veliko energije

Eden od vzrokov za izgubo energije je sesutje učinkovitosti transportne verige elektronov, glavne poti, preko katere pridobivamo energijo in katere NAD+ je bistvena komponenta, saj spodbuja delovanje encimov, vključenih v transportno verigo elektronov.

5) NAD+ spodbuja stabilnost kromosomov

Encimi, ki sodelujejo pri ohranjanju stabilnih kromosomskih struktur, zahtevajo NAD+ za pravilno delovanje.

6) NAD+ je nevrotransmiter

Nevrotransmiterji so možganske molekule, ki oddajajo signale med živčnimi celicami in tako pomagajo pri urejanju funkcij po celem telesu, kot so razpoloženje, apetit in stres.

7) NAD+ aktivira sirtuine

Sirtuini so glavni regulatorji celičnega staranja, ker vplivajo na osnovne funkcije, t.j. popravilo DNA in vnetne odzive. Vplivajo na to, ali celice vstopijo v delitveni cikel ali umrejo (apoptoza).

8) NAD+ podpira proizvodnjo energije

To je ključnega pomena, saj zmanjševanje oskrbe celic z energijo prispeva k staranju.

 

Ko se zgoraj omenjene celične funkcije poslabšajo, je posledica pospešeno staranje, ki prispeva k različnim motnjam, kot so alzheimerjeva bolezen, nevrodegenerativne bolezni, Parkinsonova bolezen, osteoporoza, debelost, diabetes, kardiovaskularne bolezni.

 

 

Vir: PubMed