Vitamin C zmanjšuje umrljivost ljudi

Nedavne raziskave so prinesle dramatično spoznanje, da imajo ljudje z najvišjo koncentracijo vitamina C v krvi za 25% nižje tveganje za umrljivost. Ugotovili so, da vitamin C spodbuja daljšo življenjsko dobo in lahko pomaga preprečiti številne motnje, povezane s staranjem; zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt zaradi bolezni srca in ožilja ter raka. Zdrava prehrana lahko zagotavlja dovolj vitamina C, da se izognemo skorbutu, vendar še zdaleč ne dovolj za optimalno delovanje našega telesa.                        

 

Vpliv vitamina C na umrljivost

V raziskavi, objavljeni v reviji J Epidemiol Community Health<>, <>2018<> </>Dec;72(12):1076-82 so raziskovalci dokumentirali raven vitamina C v krvi in njeno povezanost z zdravjem bolnikov. V njej je sodelovalo 948 naključno izbranih zdravih moških in žensk, starih od 53 do 84 let, ki so jim kri odvzeli v letih 1999-2000. Testirance in njihovo zdravje so spremljali v naslednjih 16-ih letih. Ugotovili so, da so imeli ljudje z najvišjo ravnijo vitamina C v krvi za 25% manjšo verjetnost za umrljivost zaradi srčne bolezni in raka, kot tisti, ki so imeli najnižjo koncentracijo vitamina C.

Vitamin C in rak

Vitamin C je močan pri zmanjšanju oksidativnega stresa, ki lahko sproži poškodbo DNK, kar vodi v začetek raka, in lahko zavira vnetni odziv, ki spodbuja rast tumorja. Dopolnjevanje prehrane z vitaminom C zmanjšuje markerje oksidativnega stresa pri nekadilcih, ki so izpostavljeni cigaretnemu dimu. V drugih študijah so dokazali, da uživanje vitamina C s prehranskimi dopolnili zmanjšuje škodo na človeških celicah, ki je nastala kot posledica izpostavljenosti sevanju. Vitamin C lahko deluje tudi neposredno na nastanek malignih obolenj; lahko tvori vodikov peroksid, ki uničuje hitro rastoče rakave celice. Velika klinična študija je pokazala, da so višje ravni vitamina C močno povezane z manjšim tveganjem za raka na želodcu (adenokarcinom). Za vsako povečanje vrednosti vitamina C v krvi za 0,35 mg/dL so ugotovili do 14% zmanjšanje tveganja za ta tumor. Primerjava med ljudmi z najnižjo koncentracijo vitamina C in tistimi z normalno koncentracijo vitamina C je pokazala skupno 27% zmanjšanje tveganja za raka na želodcu. Študije raka dojk kažejo podobne rezultate; ženske z najvišjim vnosom vitamina C pred diagnozo raka so imele za 25% manjšo verjetnost za umrljivost zaradi te bolezni v primerjavi s tistimi z najnižjimi ravnmi vitamina C v krvi.

Vitamin C in osteoporoza

V letu 2018 so z meta analizami in sistemskim pregledom tudi ugotovili, da je večji vnos vitamina C povezan s 33% manjšim tveganjem za osteoporozo.

 

Plazemska koncentracija vitamina C je pri zdravih ljudeh med 61-80 mikromol/l.

Pri bolezenskih stanjih pa je le ta močno znižana.

Bolezensko stanje

Vitamin C (mikromol/l)

GASTRITIS

46

DIABETES

42

PANKREATITIS

33

PLJUČNICA

31

ARTRITIS

27

RAK

< 24

SEPSA

10